top of page

Chelsea Jou2024

Nou akeyi ou nan selebrasyon anyèl nou an 3yèm Samdi nan mwa septanm nan. Chelsea Day se yon evènman kominotè ak mizik, amizman ap viv, pèfòmè nan lari ak anpil lòt bagay ankò.

chelsea 400th logo

Ane sa a, Chelsea Day ap fèt 21 septanm.

Dat lapli fikse pou 22 septanm.

Chelsea Broadway Street View

01

Wout parad

Tcheke wout parad jou Chelsea 2024 la.

Parad la ap kòmanse a 1 pm - 3 pm

02

Konpetisyon Flot Parad 2024

Aplikasyon yo aksepte kounye a! Tout antre yo dwe soumèt anvan 1ye jen 2023. Gade Règ Konpetisyon yo epi ranpli fòm sou entènèt la isit la.

Singer Robles pa KatyRogers
Pèfòmè lari yo

03

Selebrasyon Jou Chelsea

Mizik, amizman ap viv, pèfòmè nan lari ak plis ankò... soti 3 pm - 7 pm nan Mary O'Malley Park.

04

Fedatifis aswè Chelsea Day nan Mary O'Malley Park

Selebre 400yèm anivèsè Chelsea a ak yon bang! Rasanble moun ou renmen yo epi jwi yon fedatifis ki pral limen syèl la lannwit.

Chelsea Day Dancers pa Katy Rogers
Parade Route Map
Wout Parad Chelsea Day 2024
bottom of page