top of page

Misyon nou

Pou selebre epi edike kominote nou an sou istwa Chelsea ak avni li. Epi anbrase istwa vil la pou yo ouvè, aseptab ak reseptif pou tout kilti ak etnisite.

chelsea 400th logo
Confetti
 • Mon, May 27
  Chelsea City Hall, devan gazon
  May 27, 2024, 10:00 AM – 12:00 PM
  Chelsea City Hall, devan gazon, 500 Broadway, Chelsea, MA 02150, USA
  May 27, 2024, 10:00 AM – 12:00 PM
  Chelsea City Hall, devan gazon, 500 Broadway, Chelsea, MA 02150, USA
  Nou envite w nan Seremoni Jounen Memoryal 2024 Vil Chelsea. Tanpri vin jwenn nou nan komemore sakrifis manm sèvis militè nou yo te fè pandan ane yo pou gran peyi nou an.
  Share
 • Thu, Jun 06
  Eastern Salt Company
  Jun 06, 2024, 5:30 PM – 7:30 PM
  Eastern Salt Company, 99 Marginal St, Chelsea, MA 02150, USA
  Jun 06, 2024, 5:30 PM – 7:30 PM
  Eastern Salt Company, 99 Marginal St, Chelsea, MA 02150, USA
  Join nou pou aprann sou batay istorik sa a ak siyifikasyon li genyen pou Chelsea ak istwa Etazini! Enskripsyon an GRATIS!
  Share
 • Thu, Jun 27
  Spring Hill Suites, Revere Beach
  Jun 27, 2024, 6:00 PM – 10:00 PM
  Spring Hill Suites, Revere Beach, 400 Ocean Ave, Revere, MA 02151, USA
  Jun 27, 2024, 6:00 PM – 10:00 PM
  Spring Hill Suites, Revere Beach, 400 Ocean Ave, Revere, MA 02151, USA
  Yon sware eksitasyon ap tann nan GAL 400yèm anivèsè CHELSEA. Join nou pou yon sware mizik, dans, raf ak plis ankò! Achte tikè ou jodi a nan Chelsea Chamber of Commerce oswa City Hall Law Department.
  Share
 • Sat, Aug 31
  City Hall
  Aug 31, 2024, 12:00 PM
  City Hall, 500 Broadway, Chelsea, MA 02150, USA
  Aug 31, 2024, 12:00 PM
  City Hall, 500 Broadway, Chelsea, MA 02150, USA
  Tour bisantnè Pandan ane 2024–2025, American Friends of Lafayette pral òganize pwogram edikatif atravè Etazini ak an Frans pou komemore Bisantnè retounen Lafayette nan Amerik kòm “Envite nasyon an”.
  Share
 • Sun, Sep 08
  Kote a se TBD
  Sep 08, 2024, 9:00 AM
  Kote a se TBD
  Sep 08, 2024, 9:00 AM
  Kote a se TBD
  Yon kous 5k ak arè sou wout la nan kote istorik nan Chelsea.
  Share
 • Sat, Sep 21
  Chelsea Day Parade Route Kat jeyografik
  Sep 21, 2024, 3:00 PM – 7:00 PM
  Chelsea Day Parade Route Kat jeyografik, Chelsea, MA 02150, Etazini
  Sep 21, 2024, 3:00 PM – 7:00 PM
  Chelsea Day Parade Route Kat jeyografik, Chelsea, MA 02150, Etazini
  A community event with music, live entertainment, street performers and so much more...
  Share

Evènman k ap vini yo

Konsènan Chelsea400

Chelsea400 se yon inisyativ kominotè ki gen pou objektif selebre 400yèm anivèsè Chelsea an 2024. N ap chèche patisipan, volontè, ak sipòtè pou kolabore avèk nou epi ede planifye yon selebrasyon memorab. Objektif nou se montre istwa rich ak kilti vibran nan Chelsea epi rasanble kominote a pou kreye yon evènman inoubliyab. Join nou nan misyon nou pou fè 400yèm anivèsè Chelsea yon eksperyans yon fwa nan yon lavi.

bottom of page