top of page

Ann Kolabore!

Mèsi paske w kontakte nou!

Nou ta renmen tande pale de ou epi travay ansanm pou fè selebrasyon 400yèm ane Chelsea a yon gwo siksè. Tanpri ranpli fòm ki anba a epi n ap retounen ba ou pi vit posib.

THANK YOU! Your Message Was Sent!

Nou ap chèche tou patwone ak volontè pou ede nou planifye ak òganize evènman an. Si w enterese, tanpri voye yon mesaj pou nou.

bottom of page