top of page
AdobeStock_76654002_edited.jpg

Me se Konsyantizasyon Sante Mantal
Mwa

Gade koleksyon nou anEske'w te Konnen reyalite amizan ki gen rapò ak istwa rich Chelsea a.

Nou rekonesan pou sipò lidè kominotè nou yo, òganizasyon, ak moun ki patwone yo ki gen yon istwa depi lontan nan ede kominote Chelsea a. Devouman yo ak jenerozite yo te fè yon enpak enpòtan sou lavi anpil moun, e nou onore pou nou genyen yo kòm patnè nan misyon nou pou fè yon chanjman pozitif nan kominote nou an.

Rekonesans espesyal mwa sa a bay North Suffolk ak founisè sante piblik nou yo.

Chèche...

Eske'w te Konnen?

Apr 18, 2024

Sit Minerals Lès la te kay Sèvis Lighthouse Etazini?

Twa kay yo dirèkteman lòtbò lari a soti nan Eastern Mineral te kay nan Sea Captains. Menm jan ak anpil zòn rivaj, pati sa a nan bòdmè Chelsea a te orijinèlman sit konstriksyon bato, ak bwa ak chabon yad.

Sit Minerals Lès la te kay Sèvis Lighthouse Etazini?

Apr 5, 2024

Kouman Chans Rezidan Chelsea yo te nan ane 1940 jiska ane 1960 yo?

Yon memwa nan lekòl segondè Chelsea

Kouman Chans Rezidan Chelsea yo te nan ane 1940 jiska ane 1960 yo?

Feb 20, 2024

Pèp la A.M.E. Legliz ap òganize 147yèm anivèsè li nan Chelsea ane sa a?

"A.M.E Pèp la te boule atè nan dife nan Chelsea 1908 e nan epòk sa a, pastè k ap sèvi a te Reveran W.H Burrell (1905-1909). Jouk jounen jodi a, legliz la pa gen okenn kay ki estab."

Pèp la A.M.E. Legliz ap òganize 147yèm anivèsè li nan Chelsea ane sa a?

Feb 14, 2024

Gen yon seksyon nan teren antèman Rumney Marsh jis pou Afriken-Ameriken "Esklav"?

"Gason ak fanm ki nan lis isit la te esklav nan Rumney Marsh | Chelsea pandan 18tyèm syèk la. Kadav yo antere nan tonm ki pa make sou miray sa a. Nou pa ta dwe janm bliye ke yo te èt imen ki te kontribye nan istwa kominote nou an."

Gen yon seksyon nan teren antèman Rumney Marsh jis pou Afriken-Ameriken "Esklav"?

Feb 6, 2024

Leo Robinson pa t 'premye Afriken Ameriken eli nan City Council nan Chelsea?

Premye Konseye Vil Afriken Ameriken nou te eli se te Kapitèn William James Williams.

Leo Robinson pa t 'premye Afriken Ameriken eli nan City Council nan Chelsea?

Jan 30, 2024

Èske gen patisipan nan 300yèm Parad Selebrasyon Vil la?

Martha Blinderman ki te fèt an 1919 nan Chelsea te nan parad selebrasyon 300th la. Tande istwa li a, ki plen souvni Chelsea nan videyo ki tache a.

Èske gen patisipan nan 300yèm Parad Selebrasyon Vil la?
bottom of page