top of page

Ekip nou an

400yèm Komite

Chelsea 400yèm

Manm Komite Dirijan & Volontè

Volan Committee

Leo Robinson, Prezidan Konsèy Vil la

Steve Staffier, Direktè Jesyon Ijans

Matt Frank

Jessica Morales

Cheryl Watson Fisher

Kapitèn Tom Mclain, Jr., CPD

Jennifer Hassell, Egz. Direktè chanm Chelsea

Sara Ritch

Chèf Adjwen John Quarteri, CFD

  • Facebook
  • X
  • Youtube
  • Instagram
chelsea400cover.jpg
bottom of page