top of page

Gen yon seksyon nan teren antèman Rumney Marsh jis pou Afriken-Ameriken "Esklav"?

Chelsea 400

Feb 14, 2024

"Gason ak fanm ki nan lis isit la te esklav nan Rumney Marsh | Chelsea pandan 18tyèm syèk la. Kadav yo antere nan tonm ki pa make sou miray sa a. Nou pa ta dwe janm bliye ke yo te èt imen ki te kontribye nan istwa kominote nou an."

Sou miray nò Rumney Marsh Burial Ground gen de plak ki komemore a

antèman gason, fanm ak timoun Afriken Ameriken, pi fò nan yo te esklav nan Rumney

Marsh ak Chelsea pandan dizwityèm syèk la. Esklavaj pa te egziste sèlman nan Revere/Chelsea,

men nan tout New England. Pifò te travay kòm sèvitè kay oswa nan vil pò Newport &

Boston. Nan moman sa a, Revere/Chelsea te fondamantalman seksyon riral, mesye yo & fanm ki te viv & te mouri

te travay nan ti fèm pou plizyè nan pwopriyetè rich yo oswa nan kay yo. La

enfòmasyon sou plak yo ki baze nan yon pati nan yon kat 1897 nan antèman an, bay

nou ak non, dat lanmò, laj apwoksimatif, ak detanzantan non moun yo

yo te sèvi.
bottom of page