top of page

Pèp la A.M.E. Legliz ap òganize 147yèm anivèsè li nan Chelsea ane sa a?

Chelsea400 - Foto moun A.M.E. Legliz, Chelsea, MA

Feb 20, 2024

"A.M.E Pèp la te boule atè nan dife nan Chelsea 1908 e nan epòk sa a, pastè k ap sèvi a te Reveran W.H Burrell (1905-1909). Jouk jounen jodi a, legliz la pa gen okenn kay ki estab."

Moun ki gen desandan Afriken yo te fòme Legliz Episkopal Metodis Afriken (AME). Li soti nan rasin Metodis, ki mete aksan sou yon Levanjil senp. "Episcopal" vle di estrikti gouvène li yo. Li te soti nan Sosyete Afriken Libète a nan 1787 nan Philadelphia, li te pran endepandans anba Richard Allen nan 1794. Istwa legliz la gen ladann yon eritaj rich nan otonomi ak libète relijye. Legliz la te fèt nan pwotestasyon kont esklavaj ak dezimanizasyon pèp Bondye a.Nan Chelsea, MA, premye reverans anrejistre yo se Reveran Dr Cheeks R.M.D.D (1877) ak Reveran Dolphin Pernanders Roberts (1877-1879). Anviwon 1877, People's A.M.E. Legliz te fòme apati yon gwoup 12 ti priyè ak gwoup etid.Dapre Anyè Chelsea nan 1906, legliz la te premye òganize an 1873 ak bilding legliz la te bati nan 1890, ki sitiye sou 111 Fourth Street. Reveran W.H. Burrell t ap sèvi kòm pastè pandan tan Anyè Chelsea an 1906 te fè lis Legliz A.M.E Pèp la nan Katriyèm Ri. Malerezman, bilding legliz la te boule pandan "Great Chelsea Fire" an 1908. Pandan ke rekonstriksyon Chelsea te fini pa 1911, yo te petèt neglije legliz la, e jiska jounen jodi a pa gen okenn kay ki estab.


Mèsi Michelle Mirthes ak Stayce paske w prezante e pataje foto People's A.M.E. Legliz nan Chelsea.
Imaj sa a pi wo a se yon pati nan yon pi gwo koleksyon ilistrasyon Legliz Chelsea yo te jwenn nan yon piblikasyon achiv. Yo kwè ke petèt youn nan ilistrasyon sa yo te ka A.M.E Pèp la. Bilding legliz la.
 Wikenn 5 avril 2024, People's A.M.E pral òganize 147yèm anivèsè nou an ak yon diskisyon piblik sou 4/5/24 epi answit yon dine selebrasyon nan Chelsea Yacht Club nan 4/6/24 @ 6pm. Tikè ap disponib.


bottom of page